Waarom huiswerkbegeleiding?

Er zijn verschillende redenen om voor uw kind professionele hulp bij het huiswerk maken te zoeken. 

Bijvoorbeeld als uw kind
- in de brugklas “overloopt” van de hoeveelheid lesstof, dat thuis verwerkt moet worden,
- moeite heeft met het bijhouden van zijn/haar agenda, er staat niets in, het is onvolledig, onleesbaar of staat
  op een verkeerde plaats,
- zich thuis moeilijk kan concentreren, omdat hij/zij teveel afgeleid wordt door de omgeving
  (bijvoorbeeld; televisie, iPhone, games, muziek, e.a.),
- het maken van het huiswerk uitstelt en veel te laat begint, zodat het nachtwerk wordt,
- heel lang aan het huiswerk zit, maar toch  onvoldoendes haalt.

Deze factoren kunnen de spanningen over het huiswerk in het gezin doen oplopen, hetgeen absoluut niet bevordelijk is voor de sfeer in huis! 

 

 

 

 


Wij bieden professionele hulp
.

In de huiswerkbegeleiding helpen wij de kinderen met plannen van het huiswerk en het beheren van de agenda.

Wij leren hen “leren” door het aanbieden van structuur, leerstrategieën en studievaardigheden in een gezellige, speelse en rustige omgeving, dichtbij huis. Daarbij leren wij de kinderen omgaan met hun sterke en zwakke punten en verantwoordelijkheid te nemen voor het leveren van kwalitatief goed werk en hun gedrag onder meer door een positieve benadering, positieve feed-back en succeservaringen!