Biografie

Trees K. Oerlemans, oprichtster. 

Is moeder van drie volwassen zoons.
Zij volgde een HBO-opleiding Ergotherapie en begon haar loopbaan als ergotherapeute in de Geestelijke Gezondheidszorg. Daarna gaf zij kader-trainingen bij Jeugd- en Jongerenwerk Brabant en gaf les aan de HBO-opleiding Ergotherapie Amsterdam.
Zij volgde de opleiding Beeldende Vakken (docente tekenen en handvaardigheid) en begeleidt eindexamenkandidaten in deze vakken.
Zij heeft ruim 25 jaar als ergotherapeute gewerkt bij een onderwijsinstituut voor kinderen (7 tot 18 jaar) met leerproblemen (dyslexie, lees-, taal-, reken-, en schrijfproblemen). Zij volgde een cursus remedial teaching “Van signaleren tot behandelen”, om didactische aspecten te kunnen integreren in haar ergotherapeutische begeleiding.
Zij volgde post-HBO cursussen onder meer op het gebied van senso- en schrijfmotorische begeleiding van kleuters en basisschoolleerlingen.
Tevens volgde zij een aantal cursussen bij het Centrum voor Leven en Intuïtie.
In juli 2010 heeft zij haar studie psychologie afgerond met de scriptie "Succesfactoren voor leerlingen in het Studiehuis".