Algemene Informatie

Doelgroep: leerlingen van het basisonderwijs en het voorgezet onderwijs.

Openingstijden huiswerkbegeleiding:

maandag|
dinsdag

14:00 - 18:00 uur
14:00 - 1800 uur
woensdag 14:00 - 18:00 uur
donderdag 14:00 - 18:00 uur
vrijdag 14:00 - 17:00 uur 
  

 

 

 

 


In bijzondere gevallen is het mogelijk op zaterdag of zondag een afspraak te maken.

Wanneer een leerling zich herhaaldelijk onbetamelijk gedraagt, kan hij/zij, altijd in overleg met de ouders, voor een of twee middagen geschorst worden.

Leerlingen moeten altijd door de ouders afgemeld worden, wanneer zij niet komen (ziekte, tandarts, e.a.).

De leerlingen kunnen eerder weg, wanneer dit door de ouders is gevraagd.

 Zorgverbreding:

Tevens bestaat de mogelijkheid tot individuele begeleiding, waaronder remedial teaching, bijles, CITO-, examen- en toetstraining, schrijftherapie, voorschools leren en incidenteel advies bij opvoedvraagstukken.

Workshop

"Liever moe dan lui"
6 weekse workshop voor aanstaande brugklassers, waarin Engels, Wiskunde, mindmapping, samenvatten, concentratie, plannen etc. op een speelse wijze wordt aangeboden.................

Zomercursus:

Een serie bijlessen in de zomervakantie in een vak waarin de leerling achterloopt of waarmee  hij/zij onvoldoende heeft gescoord.

Voor meer informatie zie schrijfschrift!!!


 

 

 

 

 
 
Altijd welkom voor een informatief gesprek.